Hjem

For siste nyheter om årsmøte, saluttkurs mv...: se bloggen...

31.01.2016 - For siste nytt - se bloggen (bortre høyre knapp på menyen)

13.12.2015

Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt på Bereia ved Kongsvinger den 11.12.2015. Årsmøtet kom fram til enstemmig enighet om at det skal gjøres enda et forsøk på dialogsporet. Det blir satt ned en arbeidsgruppe med en meglingsmann som skal gi en anbefaling ila 01.04.2016. Deretter skal saken opp på årsmøtet i mai 2016. Se vedlagte referat på bloggen.

25.11.2015

 

Innkalling til det ekstraordinære årsmøtet 11.12.2015 på Bereia ved Kongsvinger blir nær utelukkende kunngjort her på artilleri.org. Vi sender også ut pr mail til de medlemmer vi har mailadresse til. Vi har fått møterom som kan ta 50 personer, så vi håper det er nok etter at det møtte 43 forrige gang. Vel møtt! Les mer på bloggen.

05.11.2015

 

Ekstraordinært årsmøte 11 desember 2015

 

Det ekstraordinære årsmøtet er besluttet lagt til fredag 11.12.2015. Vi søker lokale i Kongsvinger-området for å få redusert kostnadene, og er i prosess med å få leid lokale i et militær-tilknyttet etablissement med litt store møteroms-faciliteter. Det kom 43 ifm det ordinære årsmøtet 21.05.2015, og det ventes et tilsvarende antall frammøtte (40-50) denne gangen. Rimelig overnatting for de som ønsker det kan skaffes. Kontakt sekretær Ulf-Omar Gjersøyen på ulf_omar@yahoo.no, ev på mobil 9070 8791. Vi har fått et antall plasser, og det er førstemann til mølla.

 

Innkalling til det ekstraordinære årsmøtet sendes ut om noen uker iht vedtektene, og kunngjøres pr mail og pr nye nettsider.

 

 

Samarbeidet med Norsk Artillerilaug (NoA)

AOF har som tidligere nevnt funnet sammen med flere andre foreninger i Norsk Artillerilaug (NoA), både for å kunne framstå som en ”seriøs bransje” men også for å kunne koordinere viktige saker opp mot direktoratet og være et kontaktpunkt og en ressursbase for dem.

 

Man er nå igang med å utarbeide generelle retningslinjer som er i tråd med aktuelle forskrifter og bestemmelser, men som samtidig er såvidt oversiktlige og lettfattelige at de med letthet kan brukes i praksis rundt om hos de ulike foreningene: Man skal f.eks kunne brukes NoAs opplegg selv om man skyter med kanon til lands eller til vanns. For å likevel sikre en enhetlig og sikker omgang med svartkrutt må det etableres en minste felles multiplum for slik praksis, og det er her NoA kommer inn for å være til hjelp og støtte for medlemsforeningene.

 

Medlemsforeningene selv får beslutte hva som skal gjelde hos dem, men NoAs overordnede og generelle retningslinjer for øvrig må følges. Tanken er at hensiktsmessige bestemmelser samles i en instruks/tilsvarende lokalt, der aktuelle forhold lokalt ”blir ivaretatt av de som har skoen på”.

 

 

Svartkruttkurs våren 2016 på Høytorp fort

Styret har besluttet å arrangere svartkruttkurs (sikkerhetskurs) også våren 2016 i likhet med de fleste av NoAs medlemsforeninger, og kontakt med Høytorp fort er allerede etablert. Vi tilstreber imidlertid at AOFs kurs skal gå i regi av Norsk Artillerilaug (NoA), ev som et samarbeidsprosjekt mellom NoA og AOF, slik at NoA kommer mer på kartet etter hvert som den opplæringsinstitusjon og det samlende kompetansesenter for artillerimiljøene som NoA er tenkt å være. Det finnes riktignok noen nokså parallelle foreninger som kunne ivaretatt våre behov, men de er ikke i nevneverdig grad interessert i det vi driver med. Derfor gikk mange – deriblant også AOF – inn i NoA for å stå sterkere sammen.

 

Ytterligere info om påmelding mv til svartkruttkurset kommer før jul.